Thuis in familierecht
 

Echtscheidingsconvenant

De wet biedt partners ruimte om over bijna alle gevolgen van de scheiding te onderhandelen. Komt u er samen uit in mediation, een overlegscheiding of viergesprek?  Dan leggen wij de afspraken schriftelijk vast in een overeenkomst, een zogenoemd echtscheidingsconvenant.

Gesprekken om tot overeenstemming te komen

Partners ronden hun gesprekken in mediation, overlegscheiding of viergesprek af in de onderhandelingsfase. Daarin komt doorgaans alles aan de orde wat rondom een scheiding geregeld moet worden:

  • Als er kinderen zijn, alles wat met de kinderen te maken heeft. De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Vaak wordt de bepaling uit het ouderschapsplan, die gaat over de bijdrage in de kosten van de kinderen, opgenomen in het convenant.
  • Bij partneralimentatie: de hoogte van de bijdrage, de termijn van de alimentatieverplichting. En wat er gebeurt als een ex gaat samenwonen e.d.
  • Hoe om te gaan met de afwikkeling van het vermogen? Wie krijgt welk vermogensbestanddeel? Wie van de partners moet welk bedrag aan de ander betalen?
  • Hoe om te gaan met ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen?

 

Echtscheidingsconvenant opstellen is maatwerk

Wij zijn ervaren in het begeleiden van het onderhandelingsproces als advocaat en als mediator. Het opstellen van een scheidingsconvenant is maatwerk. Dat is ons specialisme.

 

Als u een second opinion wenst, adviseren en beoordelen wij ook concept-scheidingsconvenanten.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over scheidingsconvenanten, neem dan gerust contact met ons op.