Thuis in familierecht
 

Curatele / bewind / mentorschap

Soms kan een partner, familielid of een ander dierbaar persoon niet (meer) goed voor zichzelf zorgen. Dan kan het nodig zijn voorzieningen te treffen om de financiële- of persoonlijke belangen van deze betrokkene te beschermen. Of om misbruik van zijn of haar situatie door anderen te voorkomen.

Drie beschermingsmaatregelen

Er zijn wettelijk gezien drie manieren om deze kwetsbare mensen te beschermen. Deze maatregelen variëren in zwaarte. Soms is curatele de beste optie, soms alleen bewind of alleen mentorschap. En ook is een combinatie van bewind en mentorschap mogelijk. Wij adviseren u bij het vinden van de beste oplossing.

 

Curatele

Curatele is de zwaarste beschermingsmaatregel. De (kanton)rechter houdt bij de beslissing tot onder curatele stelling rekening met het volgende.

 • De betrokkene kan niet meer zelf over de financiële- en persoonlijke zaken beslissen ten gevolge van een geestelijke stoornis of door drank- of drugsmisbruik. Of brengt daardoor de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar.
 • Iemand die onder curatele staat, is net als een minderjarige handelingsonbekwaam. En mag bijvoorbeeld geen huis kopen of huren of een huwelijk sluiten, zonder toestemming van de curator.
 • De rechter benoemt de curator.
 • Een curator beslist over de financiële zaken en de persoonlijke verzorging verpleging, medische behandeling en begeleiding.
 • De curator kan een familielid zijn maar ook een andere partij, bijvoorbeeld een stichting.

 

 

Bewind

Bewind is een minder zware maatregel dan curatele en betreft alleen het beheer van vermogen. De (kanton)rechter houdt bij de beslissing rekening met het volgende.

 • De betrokkene kan niet meer goed voor de eigen financiën zorgen. Bijvoorbeeld door verslaving, grote schulden of door een ziekte zoals Alzheimer.
 • Iemand die onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn of haar goederen of vermogen.
 • Wie onder bewind staat blijft handelingsbekwaam. En mag dus mag bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – wel zelf een testament maken, maar niet zijn huis verkopen.
 • De kantonrechter wijst de bewindvoerder aan.
 • De bewindvoerder kan een professional zijn of iemand van de familie.
 • Beperkt bewind is ook mogelijk: dit is bewindvoering over bijvoorbeeld alleen het spaargeld of de woning.

 

Mentorschap

Bij mentorschap gaat het niet om het beheer van vermogen maar over beslissingen over persoonlijke zaken. De (kanton)rechter houdt bij het benoemen van een mentor rekening met het volgende.

 • De betrokkene kan niet meer goed zelf beslissen over persoonlijke zaken. Denk aan dementerenden of verstandelijk gehandicapten.
 • De mentor beslist in overleg met de betrokkene over zijn persoonlijke verzorging, verpleging, medische behandeling en begeleiding.
 • De betrokkene blijft handelingsbekwaam en kan dus zelf overeenkomsten sluiten.
 • De kantonrechter benoemt de mentor.
 • De mentor kan een familielid zijn maar ook iemand anders of bijvoorbeeld een stichting.

 

Indienen verzoek curatele, bewind of mentorschap

Niet alleen de betrokkenen zelf, maar ook de partner en diverse familieleden kunnen een verzoek tot een beschermingsmaatregel indienen. De overheid geeft standaard formulieren uit waarmee u een dergelijk verzoek kunt indienen.

Uiteraard adviseren wij u graag bij het invullen van deze formulieren.

 

Het komt regelmatig voor dat er discussie is in de familie over de aan te vragen beschermingsmaatregel. Ook kan er onenigheid zijn over de vraag wie de meest geschikte persoon is om benoemd te worden tot curator, bewindvoerder en/of mentor.

Wij kunnen u helpen de impasse te doorbreken in mediation. Of wij staan u bij als het onverhoopt tot een procedure komt.

 

Wijziging als omstandigheden veranderen

Na verloop van tijd kan een wijziging nodig zijn. Een andere beschermingsmaatregel past beter bij een nieuwe situatie. Of de wens bestaat een andere persoon of instelling tot curator, bewindvoerder of mentor te laten benoemen.

 

Indien dat gepaard gaat met onenigheid, adviseren en begeleiden wij u daarbij. Bij voorkeur in mediation of als het niet anders kan in een procedure.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over bewind, curatele of mentorschap, neem dan contact met ons op.