Thuis in familierecht
 

Advies huwelijkse voorwaarden

In huwelijkse voorwaarden sluiten partners een overeenkomst over de verdeling van inkomsten en bezittingen tijdens en na hun huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het gaat om afspraken voor de lange termijn. Passen de gevolgen na verloop van tijd nog wel bij de situatie?

Duidelijkheid geeft rust

Duidelijkheid over uw financiële positie tijdens of na het huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft rust. Het is prettig als helder is wat uw rechten en plichten zijn in uw partner-relatie. Maar ook ter bescherming van uw gezin. Bijvoorbeeld ten opzichte van derden zoals bijvoorbeeld schuldeisers.

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft, kunt u deze alsnog overeenkomen. Ook is het mogelijk bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Wij adviseren u hierbij.

 

Tijden en omstandigheden veranderen

Na verloop van tijd kan uw situatie veranderd zijn. Misschien bent u een onderneming begonnen, of bent u een samenwerkingsverband met een derde aangegaan.

Dat kan van invloed zijn op de afspraken die u hebt gemaakt in de huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

 

Daarom adviseren wij u goed naar de eventuele gevolgen van uw huwelijkse voorwaarden te kijken. Niet alleen als u al op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Maar ook als u erover denkt huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden overeen te komen.

 

Getrouwd of geregistreerd partnerschap vanaf 2018

Bent u in 2018 getrouwd en sloot u geen huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden? Dan geldt volgens de wet een “beperkte gemeenschap van goederen”. Dat is ook zo wanneer u in 2018 een geregistreerd partnerschap aanging.

 

Een beperkte gemeenschap van goederen

Een beperkte gemeenschap betekent dat iedere partner eigenaar blijft van datgene dat hij of zij al vóór het huwelijk bezat. Een al bestaande schuld van een van de partners blijft een privéschuld. Goederen die u tijdens het huwelijk erft of krijgt, blijven uw privé-eigendom.

 

Had u samen bezittingen en/of schulden voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap? Die vallen in de (beperkte) gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor de bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt.

 

Algehele gemeenschap van goederen

Dit betekent dat alle voorhuwelijkse- en huwelijkse bezittingen en schulden van u beiden zijn. Erfenissen en schenkingen in beginsel ook. Als u na 2018 een “algehele gemeenschap van goederen” wenst, moet u dat in huwelijkse voorwaarden door een notaris laten vastleggen.

 

… en vóór 2018

Bent u vóór 2018 gehuwd/geregistreerd partner? Dan geldt voor u het stelsel van de “algehele gemeenschap van goederen”. Tenzij u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden bent overeengekomen. Met daarin andere afspraken. Dat is door de wetswijziging van 2018 niet veranderd.

 

Huwelijkse voorwaarden of niet?

In bepaalde gevallen raden wij u aan huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden met elkaar af te spreken. Dat geldt zeker voor ondernemers of toekomstige ondernemers en hun partners. Huwelijkse voorwaarden zijn rechtsgeldig als zij door een notaris in een akte zijn vastgelegd.

 

In huwelijkse voorwaarden staan de rechten en verplichtingen van u en uw partner. U kunt o.a. afspraken maken over:

  • De verdeling van de kosten van de huishouding tijdens het huwelijk.
  • De verdeling van het vermogen, waaronder onroerende zaken of een onderneming.
  • De bedrijfsmiddelen die u tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap aanschaft, zoals een bedrijfspand.
  • De verdeling van ouderdomspensioen en partnerpensioen bij een onverhoopte scheiding.
  • De gevolgen van een scheiding of overlijden.

 

Advies over de huwelijkse voorwaarden, vooraf en achteraf

Wij adviseren u of en zo ja welke huwelijkse voorwaarden bij u en uw partner passen. Voordat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, of tijdens uw huwelijk.

 

Ook bekijken wij met u of bestaande huwelijkse voorwaarden nog aansluiten bij uw huidige situatie. Leveren de huwelijkse voorwaarden niet een onaangename verrassing op als het onverhoopt mis mocht gaan?

 

Heeft de notaris al een conceptakte opgesteld? Dan beoordelen wij deze voor u voordat u en uw partner de akte ondertekenen. Wij kijken met onze ervaring als familierecht advocaten en mediators met een net wat andere blik naar huwelijkse voorwaarden.

 

Meer informatie

Wilt u weten meer weten over huwelijkse voorwaarden in uw situatie? Neem dan contact met ons op.