Thuis in familierecht
 

Bijzondere curator

Wanneer ouders een conflict uitvechten, hebben zij soms geen aandacht meer voor wat echt het beste is voor hun kind. Of voor wat hun kind eigenlijk zelf wil. Dan is het soms nodig dat een bijzondere curator opkomt voor het belang van het kind.

Belangen kind in de knel

Meerdere mensen kunnen het gezag over een kind hebben: de ouders, een van hen of voogden. Als hun belangen en die van het kind met elkaar botsen, kan een bijzondere curator nodig zijn om de belangen van het kind te behartigen. De bijzondere curator is dan de vertegenwoordiger van het kind.

 

De bijzonder curator behartigt de belangen van uw kind in conflictsituaties tussen ouders onderling of tussen ouders en kind, bijvoorbeeld:

  • Over het vaderschap is een geschil.
  • Een biologische vader wil een kind erkennen en moeder wil geen toestemming geven.
  • Er is een conflict over een medische beslissing.
  • Bij ruzie over verzorging en opvoeding van een kind of het vermogen van een kind, waar de ouders zelf niet uitkomen.
  • Er is een conflict waar het kind het beste kan verblijven na een scheiding.
  • Ouders kunnen het niet eens worden naar welke school een kind gaat.

 

De aanpak van de bijzondere curator

De rechter benoemt op verzoek de bijzondere curator en bepaalt ook de precieze taken. Als het kind daarvoor oud genoeg is, luistert de bijzondere curator goed naar het kind en legt uit wat er allemaal speelt.

Ook spreekt de bijzondere curator met de ouders en eventueel met andere gezins-of familieleden en eventueel met derden (school, pleegouders, gezinsvoogd). Hij of zij bekijkt wat er nodig is in het belang van het kind.

De bijzondere curator brengt vervolgens verslag uit aan de rechtbank en geeft zijn of haar mening. Soms adviseert de bijzondere curator bemiddeling. Soms start de bijzondere curator zelf een procedure en treedt op als de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

 

Wat wij voor u kunnen betekenen

Als er een ernstig belangenconflict is over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind kunnen wij namens u de rechter vragen om een bijzondere curator te benoemen. Dat kan in een lopende procedure of als er (nog) geen procedure is.

 

Ook worden wij regelmatig door de rechtbank tot bijzondere curator benoemd.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over de benoeming van een bijzondere curator, neem dan gerust contact met ons op.