Thuis in familierecht
 

Kinderalimentatie

 

Het opvoeden en verzorgen van uw kinderen kost geld.

U bent daar als ouders samen voor verantwoordelijk totdat de kinderen

21 jaar zijn. De omstandigheden bepalen hoeveel ieder van de ouders bijdraagt in de kosten.

Vragen die ouders stellen over kinderalimentatie

Het maken van afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen leidt vaak tot emotionele gesprekken. Dit is ook het geval bij het vaststellen van kinderalimentatie. Want:

  • Hoe stelt u vast wat de kinderen kosten?
  • Hoe stelt u vast wat de bijdrage van iedere ouder in de kosten van de kinderen is?
  • Moet de nieuwe partner ook kinderalimentatie betalen als de ouder en de nieuwe partner getrouwd zijn of samenwonen?
  • Bent u verplicht kinderalimentatie te betalen, ook als u uw kinderen bijna niet ziet?
  • Is een biologische vader die het kind niet heeft erkend alimentatieplichtig?
  • Wat moet er van de kinderalimentatie worden betaald?
  • Wat is de invloed van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop op de kinderalimentatie?

Met deze vragen kunt u bij ons terecht.

 

Kinderalimentatie en ouderschapsplan

Als ouders gaan scheiden moeten zij een ouderschapsplan maken. In dit plan moet een bepaling staan over de bijdrage van elke ouder in de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Ouders kunnen zelf vaststellen wat naar hun mening de kosten van de kinderen zijn. En welke bijdrage ieder van de ouders daaraan moet leveren. Wij helpen en begeleiden u hierbij.

 

Behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders

Ouders kunnen onderling afspraken maken over de behoefte van de kinderen en over hun draagkracht. De rechterlijke macht heeft richtlijnen ontwikkeld voor het berekenen van de alimentatie: de Trema-normen. Deze normen hebben als uitgangspunt dat de levensstandaard van de kinderen na de scheiding niet wijzigt. In die richtlijnen staat ook hoe de rechter berekent wat ieder van de ouders kan betalen. Dat gaat volgens een forfaitair systeem.

 

Zoveel mogelijk in onderling overleg vaststellen

Wij begeleiden u in een mediation of overlegscheiding en bij viergesprekken bij het vaststellen van de behoefte van uw kinderen en de draagkracht van beide ouders om kinderalimentatie te kunnen betalen. In de gesprekken komen ook de Trema-normen ter sprake, maar deze zijn niet perse bepalend voor de uitkomst van uw onderhandelingen. Wij maken ter controle wel doorgaans een berekening met het Trema-rekenmodel van Splitonline.

 

Kinderalimentatie en een procedure

Als u er samen niet uitkomt en een procedure onvermijdbaar is, adviseren wij u over uw rechten en plichten en stellen wij voor u de processtukken op. Wij doen dat aan de hand van de door rechters gehanteerde Trema-normen en van eerdere uitspraken van rechters (jurisprudentie).

 

Wijziging van omstandigheden

Het komt regelmatig voor dat een situatie wijzigt nadat de alimentatie is vastgesteld. Dat kan gevolgen hebben voor de bijdrage van ouders in de kosten van hun kinderen. Dan adviseren wij u of het zinvol is om stappen te ondernemen en zo ja welke.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten m.b.t. kinderalimentatie? Neem dan gerust contact met ons op.