Thuis in familierecht
 

Omgangsregeling

Als u gaat scheiden verandert uw relatie van partner naar ex-partner. En uw ouderschap van mede-ouder naar collega-ouder.

Maar voor uw kinderen blijven beide ouders hun ouders, alleen wonen zij voortaan op verschillende adressen. Het is dan voor het kind fijn om onbevangen bij allebei hun ouders te kunnen en mogen zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is om te zorgen voor een goede omgangsregeling.

Ook anderen dan een ouder kunnen een omgangsregeling hebben

De woorden “contactregeling” of “zorgregeling” en “omgangsregeling” worden vaak door elkaar heen gebruikt. Er bestaat een juridisch verschil, maar het gaat er steeds om of een volwassene het recht heeft om samen met een kind tijd door te brengen.

Wanneer beide ouders het gezag hebben over hun kinderen noemen we de regeling een contact of zorgregeling.
Ook anderen dan een “juridisch”ouder kunnen recht op omgang met een kind hebben. Zoals bijvoorbeeld een grootouder of de biologische vader, die het kind niet heeft erkend, of een sociaal ouder.

 

Contactregeling en gescheiden ouders

Scheidende ouders moeten een ouderschapsplan opstellen. Een onderdeel van het ouderschapsplan is de contactregeling. De contactregeling gaat over de kwaliteit van het contact en over de vraag hoe vaak het kind bij beide ouders verblijft. Vooral dat laatste is nog wel eens een punt van discussie tussen ouders. Vaak komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De kinderen zijn nog erg jong, welke regeling is voor hen het beste?
 • Onze kinderen zijn in de puberteit, hoeveel houden we rekening met hun wensen?
 • Hoe gaat het met halen en brengen van de kinderen en de kosten van vervoer?
 • Wat doen we met verjaardagen, feestdagen en vakanties?
 • Co-ouderschap, wat is het en is dat voor ons geschikt?
 • Wat is bird-nesting en zou dat wat voor ons zijn?
 • Er is een nieuwe partner, wat is een goede manier om daar mee om te gaan?
 • Een van de ouders wil verhuizen, kan dat?

 

Co-ouderschap

Het woord co-ouderschap staat niet in de wet. Co-ouderschap is ook geen recht van ouders. Eigenlijk is het niet meer dan een contactregeling waarbij de kinderen bij beide ouders ongeveer evenveel tijd verblijven. Er zijn een aantal voorwaarden om op een goede manier invulling aan co-ouderschap te kunnen geven:

 • Er is een goede ouderschapsrelatie gebaseerd op wederzijds respect.
 • De afstemming en communicatie tussen de ouders is goed.
 • De kinderen kunnen er tegen dat er meer dan één vaste plek is.
 • Beide ouders zijn betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen.
 • De ouders wonen op korte afstand van elkaar, zodat de kinderen vanuit beide huizen makkelijk naar school en clubs kunnen.

 

Wijziging van een omgangsregeling

Een omgangsregeling kan gewijzigd worden als de omstandigheden wijzigen. Bijvoorbeeld als een ouder met gezamenlijk gezag wenst te verhuizen. Als die ouder de hoofdverzorger van de kinderen is, of in geval van co-ouderschap, mag deze alleen met de kinderen verhuizen, als er toestemming is van de andere ouder of van de rechter.

 

Begeleiding bij het vaststellen of wijzigen van een contactregeling

Wij zijn zeer ervaren in het begeleiden van ouders bij het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling. En helpen u uw afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan.

 

Ook adviseren wij u over de kans dat een rechter toestemming voor een verhuizing met kinderen zal geven.

 

Wij begeleiden u in een mediation of in een viergesprek bij de gesprekken met de andere ouder en diens advocaat. Als u er samen niet uitkomt, staan wij u bij in een wijzigingsprocedure.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over een omgangsregeling of de wijziging daarvan, neem dan gerust contact met ons op.