Thuis in familierecht
 

Ouderschapsplan

Bij het opstellen van het ouderschapsplan raakt u in gesprek met elkaar over de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Goede afspraken voorkomen ruzies en spanning tussen ouders. Daarmee helpt u uw kind een zo onbezorgd mogelijke jeugd te hebben, ondanks de scheiding.

 

 

 

Ouderschapsplan en de wet

De wet zegt dat ouders van minderjarige kinderen verplicht zijn een ouderschapsplan op te stellen. Dat geldt voor gehuwde ouders en geregistreerde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag) en voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

 

In een ouderschapsplan moet volgens de wet in ieder geval geregeld zijn:

  • Bij gezamenlijk gezag: hoe u de zorg en opvoeding van de kinderen verdeelt tussen u beiden. Hieronder valt ook de afspraak wanneer een kind bij wie verblijft, de contactregeling.
  • Als één ouder alleen het gezag heeft, hoe de contactregeling met de andere ouder is.
  • Op welke manier u elkaar informatie geeft over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze.
  • Hoe u de kosten van de verzorging en opvoeding van uw kinderen verdeelt (kinderalimentatie).
  • Op welke wijze u de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan hebt betrokken.

 

Ouderschapsplan en uw eigen afspraken nu en in de toekomst

Behalve de in de wet genoemde regelingen, maken veel ouders ook meer gedetailleerde afspraken over de opvoeding en verzorging van hun kinderen, zoals:

  • hoe de ouders en de kinderen met elkaar communiceren,
  • op welke manier vakanties en feestdagen worden ingevuld,
  • hoe om te gaan met informatie over school en ouderavonden en schoolactiviteiten,
  • op welke manier ouders beslissen over belangrijke medische gebeurtenissen en veranderingen in het leven van de kinderen.

 

Ouderschapsplan wijzigen

Kinderen worden ouder en ontwikkelen zich. Ook de situatie van ouders kan veranderen. Het ouderschapsplan is dan ook niet statisch en zal van tijd tot tijd geëvalueerd moeten worden. En indien nodig kunnen ouders aanvullende of nieuwe afspraken maken. Soms moet daarvoor het ouderschapsplan worden aangepast.

 

Begeleiding bij het maken of wijzigen van een ouderschapsplan

Wij zijn ervaren in het luisteren naar ouders en te horen wat zij nodig hebben om het ouderschap in te kunnen vullen. Op een manier die recht doet aan de belangen van de kinderen en beide ouders.

 

Graag adviseren begeleiden wij u bij het maken van afspraken over de kinderen en het opstellen van een ouderschapsplan. Wij hebben goede contacten met kinderpsychologen en KIES-coaches met wie wij sparren waar dat nodig is om u verder te helpen.

 

Ook als de situatie wijzigt begeleiden wij een of beide ouders bij de gesprekken in mediation. Of bij een viergesprek als zij er samen niet uitkomen. Onze werkwijze is er ook dan op gericht zoveel mogelijk escalatie van conflicten te voorkomen en een procedure te vermijden. Als de gang naar de rechter echt onvermijdelijk is, staan wij u bij.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ouderschapsplan of wijzigingen in de afspraken over de kinderen, neem dan gerust contact met ons op.