Thuis in familierecht
 

Stiefouderschap

Als u of u en uw partner kinderen hebben uit een eerdere relatie en u gaat samenleven ontstaat een samengesteld gezin.

Dat is vaak moeilijk voor kinderen die nu een vader, een moeder en een stiefouder hebben. En ook voor uzelf kan het lastig zijn.

 

De “echte” stiefouder

U bent stiefouder in juridische zin, als u:

  • getrouwd of geregistreerd partner bent van een ouder van een minderjarig kind,
  • dat bij hem of haar ingeschreven staat in het basisregister persoonsgegevens.

 

Een juridische stiefouder is net als de eigen ouders van een minderjarig kind onderhoudsplichtig. Maar alleen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 

Samengesteld gezin

Als beide “stiefouders” kinderen hebben die in een huis samenleven, spreken we over een samengesteld gezin. Dat is in feite een fusie van twee -opgebroken- gezinnen.

 

De partners en de kinderen van beide partners hebben vaak een heftige en verdrietige tijd achter de rug. Een complicerende factor bij samengestelde gezinnen is dat de partners voor elkaar en de nieuwe situatie hebben gekozen, maar de kinderen doorgaans niet. Dat vraagt veel aanpassingsvermogen van de kinderen en van de volwassenen.

 

Een stiefouderplan helpt uw samengestelde gezin op weg

Als het moeizaam loopt in een samengesteld gezin, kan ook de relatie van de partners onder druk komen te staan. Het kan dan verstandig zijn onder begeleiding het gesprek met elkaar aan te gaan over alle aspecten van het samengesteld gezin.

 

In die gesprekken kunt u samen uitgangspunten formuleren en afspraken maken. Deze krijgen meer gewicht als ze worden vastgelegd in een stiefouderplan.

 

Wij zijn deskundig in het begeleiden van dergelijke gesprekken en adviseren u graag bij het opstellen van een stiefouderplan.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen rondom stiefouderschap en samengestelde gezinnen, neem dan gerust contact met ons op.