Thuis in familierecht
 

Alimentatie

Na een scheiding is de alimentatie vaak onderwerp van gesprek.

Wat is nodig om financieel zo goed mogelijk verder te kunnen en kan dat ook betaald worden?

 

Alimentatie: voor partners en kinderen

Gaan partners met kinderen uit elkaar? Dan moeten zij afspraken maken over de bijdrage in de kosten van kinderen, de kinderalimentatie. Vaak moeten partners ook beslissingen nemen over

een eventuele bijdrage in het levensonderhoud van de ander, de partneralimentatie. Dat levert regelmatig stof tot vragen en discussie op.

 

  • Hoe bepaalt u wat een redelijke kinderalimentatie is?
  • Hoe stelt u vast wat een redelijke bijdrage aan de ander is?
  • Moeten samenwoners die uit elkaar gaan partneralimentatie betalen?
  • Hoe lang bestaat het recht op partneralimentatie?
  • Is de betaling van alimentatie aftrekbaar?
  • Moet er belasting betaald worden over partneralimentatie?
  • Kan over kinder- en partneralimentatie afspraken gemaakt worden?
  • Kunnen kinder- en partneralimentatie worden afgekocht?
  • Kan de alimentatie worden gewijzigd als er een andere situatie is ontstaan?

 

Alimentatie, de wet, de rechter en Trema-normen

Kinder- en partneralimentatie vinden hun grondslag in de wet. Maar de wet schrijft geen bedragen voor. Komen partijen er samen niet uit? Dan passen rechters de zogenoemde Trema-normen toe bij het nemen van hun beslissing over alimentatie.

 

Rekenprogramma’s, een nuttig instrument en niet veel meer dan dat

Er zijn veel rekenprogramma’s waarmee de hoogte van alimentatie berekend kan worden. En zoals voor veel rekenprogramma’s, geldt ook daarvoor: “wat je er instopt aan cijfers, komt er ook weer uit”. Het gaat er vooral om goed vast te stellen welke bedragen ingevoerd moeten worden. En daarvoor is behalve financiële informatie ook achtergrondinformatie nodig. Welke manier van leven bent u gewend en wat wenst u voor de toekomst?

 

Alimentatievraagstuk in mediation en overlegscheiding

Met name in mediation en overlegscheiding is het uitgangspunt vooral hoe alle betrokkenen goed verder kunnen met hun leven. En welk inkomen daarvoor nodig is. Dat geldt voor de alimentatieontvanger en voor de alimentatiebetaler.

 

Wij begeleiden u bij het vaststellen van de behoefte aan alimentatie. En van de draagkracht om alimentatie te kunnen betalen. In de gesprekken komen ook de Trema-normen ter sprake, maar deze zijn niet perse bepalend voor de uitkomst van uw onderhandelingen. Wij maken wel doorgaans ter controle, ook in verband met fiscale gevolgen, een berekening met het Trema-rekenmodel van Split-online.

 

Alimentatie en een procedure

Als partijen er samen niet uitkomen en een procedure onvermijdbaar is, adviseren wij u over uw rechten en plichten en stellen wij voor u de processtukken op. Wij doen dat aan de hand van de door rechters gehanteerde Trema-normen en van eerdere uitspraken van rechters (jurisprudentie).

 

Alimentatie en een wijziging van omstandigheden na de scheiding

Het komt regelmatig voor dat een situatie wijzigt nadat de alimentatie is vastgesteld. Dat kan gevolgen hebben voor de alimentatie.

Wij adviseren u of het zinvol is om n.a.v. de gewijzigde situatie stappen te ondernemen en zo ja welke.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten met betrekking tot alimentatie, neem dan gerust contact met ons op.