Thuis in familierecht
 

Vermogensafwikkeling

Bij een scheiding is een belangrijke vraag hoe om te gaan met alle activa en passiva – alle baten en lasten- van de partners. De vorm van de relatie en de gemaakte afspraken kunnen van invloed zijn op de afwikkeling van het relatievermogen.

De tussen partners gemaakte afspraken zijn van belang

Voor de vermogensafwikkeling maakt het uit welke relatievorm u hebt en of u schriftelijke -bij de notaris vastgelegde- afspraken heeft gemaakt.

 

Zo zijn er de volgende relatievormen, die bij een scheiding van belang kunnen zijn:

  • Samenlevers met of zonder samenlevingscontract
  • Geregistreerd partners met of zonder partnerschapsvoorwaarden
  • Gehuwde partners in gemeenschap van goederen getrouwd of met huwelijkse voorwaarden.
  • En bent u na 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan geldt voor u een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij u huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt.

 

Gemeenschap van goederen

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moet u in beginsel met elkaar alle bezittingen en alle schulden delen die er zijn op het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek.

 

Beperkte gemeenschap van goederen

Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 is gesloten, vallen niet alle bezittingen en schulden in de wettelijke gemeenschap van goederen. Buiten de gemeenschap van goederen vallen de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u alleen waren. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap.

 

Bezittingen en schulden die voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap gezamenlijk waren en de bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt, vallen in de gemeenschap van goederen.

 

Huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingsovereenkomst

Voor of tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap of de samenleving kunt u bij de notaris uw afspraken laten vastleggen in een notariële akte: de huwelijkse voorwaarden. Die afspraken kunnen gaan over de verdeling van de kosten van de huishouding. Ook kunt u regelen hoe u omgaat met opgebouwd vermogen en gemaakte schulden tijdens de relatie.

 

Huwelijkse voorwaarden niet altijd even duidelijk

Huwelijkse voorwaarden zijn het schriftelijke bewijs van de afspraken die u hebt gemaakt. Maar deze zijn niet altijd even duidelijk omschreven. De afspraken kunnen best ingewikkeld zijn. En vaak weten partners jaren later ook niet meer precies wat zij hebben bedoeld met diverse bepalingen in de huwelijkse voorwaarden.

 

De rol van huwelijkse voorwaarden bij een scheiding

Op het moment van scheiden kan de toepassing van de huwelijkse voorwaarden voor vragen en discussie zorgen:

  • Moeten er vermogensbestanddelen worden verdeeld?
  • Moeten er waarden van vermogensbestanddelen worden verrekend?
  • Is er een onderneming waarvan aandelen overgedragen moeten worden?

 

Weten waar u staat?

Wij zijn gespecialiseerd in het lezen en beoordelen van huwelijkse voorwaarden. Na alles grondig bestudeerd te hebben, adviseren wij u over uw juridische positie. Weten waar u staat is belangrijk voor het bepalen van uw onderhandelingsbandbreedte in mediation, overlegscheiding of, viergesprek. Als procederen onvermijdelijk is adviseren wij u over uw proceskansen in een procedure. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Woning en scheiding

Bij een scheiding moeten de partners ook een besluit nemen over hun huisvesting en die van hun eventuele kinderen. Het maakt verschil of uw gezinswoning een huurwoning is of dat deze woning eigendom is van u of van u beiden samen. Bij een koopwoning moet u samen beslissen of de woning verkocht moet worden of dat een van beide partners in de woning blijft wonen. De waarde van de woning kan daarbij van belang zijn. Ook spelen diverse fiscale aspecten een rol.

Wij begeleiden u ook hierover een goede beslissing te kunnen nemen.

 

Scheiden en pensioen

Veel mensen treffen een inkomensvoorziening voor na de pensioengerechtigde leeftijd. Bij een scheiding maakt het uit of privé is gespaard voor een zogenoemde oudedagsvoorziening, of dat pensioen is opgebouwd via een werkgever of in het eigen bedrijf.

 

Lees hier meer over de gevolgen van scheiden voor uw pensioen.

 

Scheidingsconvenant

De wet biedt u ruimte om over bijna alle gevolgen van de scheiding te onderhandelen.

 

Als partners er samen uitkomen in mediation, een overlegscheiding of viergesprek, leggen wij de afspraken schriftelijk vast in een overeenkomst, een zogenoemd scheidingsconvenant.

 

Lees hier meer over het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de afwikkeling van uw relatievermogen, neem dan gerust contact met ons op.