Thuis in familierecht
 

Bindend advies en second opinion

Bindend advies is een vorm van particuliere geschillenbeslechting, zonder dat de rechter er aan te pas komt.

Een tweede mening -second opinion- kan u helpen keuzes te maken en beslissingen te nemen.

Voor wie?

Als u zich in een echtscheidingssituatie bevindt of u hebt  een groot meningsverschil over de zorgregeling van de kinderen, is het soms lastig om met elkaar aan tafel te zitten. Toch wilt u een (vecht)procedure bij de rechter  voorkomen. Bindend advies kan dan voor u een manier zijn om het op te lossen.

 

Ook bepalen sommige samenlevingsovereenkomsten dat geschillen tussen samenlevers niet door een rechter, maar door een bindend adviseur moeten worden beoordeeld.

 

Bindend advies een goed alternatief

Wij zijn ervaren advocaten en mediators, die partijen kunnen helpen hun geschil te beëindigen, zonder dat zij naar de rechter gaan. Partijen benoemen zelf de bindend adviseur, wat het vertrouwen in het oordeel verhoogt. Zij tekenen een vaststellingsovereenkomst dat het advies van de bindend adviseur tussen hen beiden rechtskracht zal hebben. Het voordeel van bindend advies is dat het sneller en vaak goedkoper is dan een gang naar de rechter.

 

Zo werken wij als bindend adviseur

Eerst hebben wij een intakegesprek met de beide partijen of met ieder van hen apart. Wij vragen zo nodig stukken op en bestuderen deze. Daarna hebben wij een gesprek met de beide partners, samen of apart. Als er kinderen bij betrokken zijn, praten wij ook met hen.

 

Wanneer daarvoor de ruimte is, zullen wij ons inspannen de partners te helpen alsnog tot overeenstemming te komen. Als dat niet mogelijk is, nemen wij een beslissing en leggen ons oordeel schriftelijk vast. Deze beslissing is bindend. Het uiteindelijke advies wordt desgewenst bekrachtigd door een notaris. Daardoor krijgt het dezelfde rechtskracht als een uitspraak van de rechter.

 

Second opinion voor wat extra ondersteuning

Het kan voorkomen dat u wat advies op de achtergrond nodig hebt. U bent in gesprek bij een mediator en wilt wat ruggensteun, u wilt een concept overeenkomst laten beoordelen of u wilt weten of u juist en/of volledig geadviseerd bent. In dat geval adviseren wij u graag.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over bindend advies of een second opinion, neem dan contact met ons op.