Thuis in familierecht
 

Mediation

Onder begeleiding van een mediator samen een oplossing vinden voor uw conflict. Steeds meer mensen doen dat liever dan dat zij een rechter laten beslissen. Mediation is geschikt om een toekomstbestendige regeling te treffen voor de gevolgen van een scheiding. Ook bij andere problemen in de familiesfeer werkt mediation goed.

Voor wie is mediation geschikt?

Vindt u het belangrijk dat voor u beiden een redelijke en de best mogelijke oplossing komt voor uw problemen? Dan is mediation een manier om dat te bereiken. Zeker als uw relatie voortduurt in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld als u samen kinderen hebt of samen verder gaat als ondernemer.

 

Samen problemen oplossen in een conflictsituatie is moeilijk

In conflictsituaties kan het moeilijk zijn naar elkaar te luisteren en  eigen standpunten los te laten. Het lijkt of er geen oplossing mogelijk is en dat de beslissing het beste aan de rechter overgelaten kan worden.

Het nadeel daarvan is echter dat u de regie kwijt bent. Het risico bestaat daarbij dat uw relatie nog meer verstoord raakt. En een gerechtelijke procedure duurt ook nog eens lang en is bovendien duur.

 

Niet procederen maar in gesprek gaan

Bij de mediation tekenen beide partners een overeenkomst – de mediationovereenkomst- dat zij niet gaan procederen. Ook de mediator tekent deze overeenkomst. Moet er onverhoopt toch geprocedeerd worden? Dan moet de mediator zich terugtrekken. Dat verhoogt de bereidheid van alle betrokkenen om tot een constructieve oplossing te komen.

 

Mediation maakt constructieve gesprekken mogelijk

Met een onafhankelijke mediator als gespreksbegeleider gaat u op een constructieve manier met elkaar in gesprek. Met respect voor wederzijdse belangen.

 

Wij zijn “meerzijdig partijdige” gespreksbegeleiders. Dat wil zeggen dat wij in de mediation rekening houden met de belangen van beiden. Als mediator ondersteunen wij u op emotioneel gebied en begeleiden wij de gesprekken. We helpen de communicatie weer op gang te brengen. Wij informeren u over de juridische aspecten en begeleiden u beiden in het onderhandelingsproces. De mediator is geen bindend adviseur, maar denkt wel actief mee in het vinden van oplossingen.

 

Verloop van het mediationtraject

Een mediationtraject kent na de kennismaking vier fasen.

 

Wij bespreken met u in een eerste -vrijblijvende- kennismaking van circa drie kwartier wat mediation inhoudt. We bekijken daarbij of dit de beste manier voor u is om uw problemen op te lossen. U kunt daarna beslissen of u wilt starten met een mediationtraject.

Elke fase bestaat uit een of meerdere gesprekken, afhankelijk van wat nodig is voor u beiden. De mediation is geslaagd, als we deze afronden met een convenant, een vaststellingsovereenkomst.

 

In onze jarenlange praktijk hebben wij ervaren hoe waardevol mediation kan zijn. De oplossingen die uit een mediationtraject komen zijn over het algemeen veel duurzamer en constructiever. Mensen kunnen na het conflict weer beter verder in hun leven.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over mediaton, neem dan contact met ons op