Thuis in familierecht
 

Overlegscheiding

De scheiding samen goed regelen zoals bij een mediation, maar dan met uw eigen advocaat aan tafel. Dat is een overlegscheiding. Uw advocaat vormt samen met de advocaat van uw partner, een coach en financieel adviseur het team dat u begeleidt naar een toekomstbestendige regeling.

Voor wie?

Soms zijn er grote verschillen tussen partners op emotioneel vlak of wat betreft financiële kennis. Ook kunnen belangen extra groot zijn in verband met een aanzienlijk vermogen of een onderneming. U wil het gesprek met elkaar aangaan op een respectvolle en constructieve manier, met respect voor wederzijdse belangen. Maar u wilt niet aan tafel met één mediator, zonder eigen ondersteuning.

 

Een soort mediation maar dan met een eigen advocaat

Bij een conflict kan het moeilijk zijn, naar elkaar te luisteren en eigen standpunten los te laten. Een onafhankelijke mediator als gespreksbegeleider kan dan een optie zijn.

 

Als partners het gesprek met alleen de mediator niet “aandurven” zonder eigen ondersteuning, kiezen zij soms voor mediation met op de achtergrond eigen adviseurs. Die zitten echter niet aan tafel waardoor er veel ruis ontstaat.

Of partners besluiten toch maar te procederen. Met als gevolg dat niet in oplossingen maar in juridische standpunten wordt gedacht.

 

Met een overlegscheiding voorkomt u bovenstaande situaties. De eigen advocaten zitten aan tafel. Dat verhoogt de transparantie en zorgt voor korte lijnen. En het voorkomt de stress van een procedure en het juridiseren.

 

Samen oplossen met ieder een eigen advocaat en niet naar de rechter

De overlegscheiding is als het ware “het neefje” van de mediation. Net als bij de mediation tekenen beide partners een overeenkomst – de deelnemersovereenkomst- dat zij niet gaan procederen. Ook de advocaten, de coach en de financieel adviseur tekenen deze overeenkomst. Moet er onverhoopt toch geprocedeerd worden? Dan moeten de beide advocaten, de coach en de financieel adviseur zich terugtrekken. Dat verhoogt de bereidheid van alle betrokkenen om tot een constructieve oplossing te komen.

 

Belangen van beide partners als uitgangspunt

Ook bij de overlegscheiding vormen de belangen van beide partners het uitgangspunt. Uw advocaat informeert over u over de juridische aspecten en staat u bij in het onderhandelingsproces. De financieel adviseur is geen bindend adviseur, maar denkt actief mee in het vinden van oplossingen die financieel en fiscaal het meest recht doen aan de belangen van alle betrokkenen. De coach ondersteunt op emotioneel gebied en helpt de communicatie weer op gang te brengen. De coach is daarnaast de voorzitter van de gesprekken met u beiden en het team.

 

Verloop van overlegscheiding

Wij bespreken met een van u of met u beiden in een eerste -vrijblijvende- kennismaking van circa drie kwartier wat de overlegscheiding / collaborative divorce inhoudt en of dat de beste manier voor u is om uw problemen op te lossen.

 

Als u besluit tot een overlegscheiding, stellen wij een team samen en kan de overlegscheiding beginnen. De overlegscheiding bestaat uit meerdere fasen. Elke fase bestaat uit een of meerdere gesprekken, afhankelijk van wat nodig is voor u beiden. De overlegscheiding is geslaagd, als deze wordt afgerond met een convenant, een vaststellingsovereenkomst.

 

Wij hebben in onze praktijk ervaren hoe constructief de overlegscheiding kan zijn. De partners weten zich gesteund door hun eigen advocaat. En omdat de eigen advocaat samen met de anderen van het overlegscheidingsteam ook de belangen van alle betrokkenen in de gaten houdt, hebben zij vertrouwen dat de overeenkomst goed en toekomstbestendig is.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over overlegscheiding, neem dan contact met ons op