Thuis in familierecht
 

Procederen

Soms lukt het partijen echt niet om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen. Procederen is dan een manier om een eind te maken aan het geschil.

Voor wie?

Lukt het u niet de verschillen te overbruggen in gesprekken en is het niet mogelijk om algehele overeenstemming te krijgen? Dan bestaat de mogelijkheid de rechter te laten beslissen.

 

Niet elke scheidingsprocedure is een vechtscheiding

Bij een vechtscheiding gaat het “hard tegen hard”. Er wordt geprocedeerd om het conflict in stand te houden. Dat is in onze visie niet constructief. Het is heel duur en kost ook emotioneel te veel.

 

Maar soms kom je er in onderhandelingen niet uit en moet de rechter de knoop doorhakken.

Wij procederen dan voor u. Nuchter en zakelijk met respect voor de personen achter de partijen.

 

Procederen is een intensief, juridisch proces

In een procedure gaat het om de juridische argumenten. Dat is het grote verschil met onderhandelingen in mediation, overlegscheiding of viergesprekken. Want daarin wordt ook rekening gehouden met belangen van partijen. De rechter neemt de wet en jurisprudentie tot uitgangspunt.

 

Een belangrijk aspect van een gerechtelijke procedure is dat diegene die zich beroept op de rechtsgevolgen van gestelde feiten of rechten daar doorgaans het bewijs van moet leveren.

 

Onze werkwijze

Wij analyseren voor u de problematiek en adviseren u over uw proceskansen, rekening houdend met alle juridische aspecten.

En als u besluit te procederen, schrijven wij de processtukken, stevig en ter zake doende. En natuurlijk begeleiden wij u ter zitting bij een mondelinge behandeling.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over procederen, neem dan contact met ons op.