Thuis in familierecht
 

Viergesprekken

Een viergesprek is een onderhandelingsgesprek waarbij de twee partijen en hun twee advocaten aan tafel zitten. Het doel is om zoveel mogelijk geschilpunten op te lossen en daarover afspraken te maken. Bij een viergesprek treden wij op als uw advocaat. Samen met u gaan wij het gesprek aan met uw ex-partner en zijn of haar advocaat.

 

Voor wie?

U en uw ex-partner hebben allebei een eigen advocaat. Er samen uitkomen in een mediation of overlegscheiding is niet haalbaar. Toch wilt u zoveel mogelijk discussiepunten in onderling overleg bespreken en daar afspraken over maken. Ook wilt u de mogelijkheid openhouden om daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, de geschilpunten voor te leggen aan de rechter.

 

Onze ervaring is dat zeker acht van de tien viergesprekken leiden tot overeenstemming. In dat geval wordt vaak een overeenkomst gesloten. Ook komt het vaak voor dat beide advocaten de rechter informeren over de uitkomst van de onderhandelingen en de rechter verzoeken de afspraken vast te leggen in een uitspraak.

 

Overleg in plaats van onzekerheid en hoge kosten

Soms is procederen onvermijdelijk. Dan lijkt het niet anders te kunnen dan dat de rechter knopen doorhakt en beslist. En toch, zelfs al is de procedure begonnen, kan het zinvol zijn om het minnelijk overleg te zoeken in een viergesprek. Uiteraard gesteund door uw eigen advocaat. De beide partijen en de twee advocaten gaan dan op zoek naar oplossingen om op zoveel mogelijk terreinen overeenstemming te bereiken.

 

Oplossingen zoeken en afspraken maken

Wij informeren en adviseren u over de juridische haalbaarheid van uw standpunten en die van de ander. Wij houden ook rekening met het feit dat u verder wilt met uw leven. En dat u niet langdurig in een conflictsituatie wilt zitten en zoveel mogelijk de kosten wilt beperken. Wij ondersteunen u in het onderhandelingstraject met de ander. Het resultaat is behaald als we op zoveel mogelijk punten afspraken kunnen maken. Die afspraken leggen we vast in een convenant/ overeenkomst.

 

En als niet op alle punten overeenstemming is bereikt, blijven wij uw advocaat en staan wij u bij in de procedure bij de rechter.

 

Meer informatie

Wenst u meer informatie over viergesprekken, neem dan contact met ons op.